Stadsecoloog320

 

 

Natuurcafé Lelystad

 

Hou je van natuur en van gezelligheid? Kom dan eens kijken bij Natuurcafé Lelystad. Het natuurcafé is bijna elke derde vrijdag van de maand open. In de zomermaanden gaan we naar een leuke locatie in de natuur. In de wintermaanden is het in de duurzaamheidswinkel in het centrum van Lelystad.

 

Wat is het natuurcafé?

 

Agenda

25 november 2022, 20:00u, Determinatiecafé insecten Marker Wadden. Veldstation Staatsbosbeheer Kitsweg.

 

Determineren / op naam brengen van soorten

Meer weten over soorten of (eenvoudige) soorten

op naam brengen? Klik dan op onderstaande

link voor zoekkaarten:

 

http://www.eis-nederland.nl/zoekkaarten

 

11 november 2022, 20:00u, Natuurcafé, duurzaamheidswinkel. Thema: zwaluwen in Lelystad.

De laatste “gewone” Natuurcafé van dit jaar. Deze avond zal Jan Marbus de inleiding verzorgen. Het thema is Zwaluwen in Lelystad. Na de inleiding, willen we graag met de deelnemers in gesprek wat we voor zwaluwen in Lelystad kunnen doen en waar. We nemen een grote kaart mee om op te kunnen aantekenen. De input kan mogelijk bruikbaar zijn voor het Soortenmanagementplan waar de gemeente mee bezig is.

 

Operatie Steenbreek in Lelystad

Operatie Steenbreek heeft tot doel minder steen en meer groen in tuinen en het openbaar gebied. Minder steen betekent minder wateroverlast, minder hitte in de zomer en meer biodiversiteit. Meer weten over activiteiten in Lelystad? Kijk op:

https://www.ivn.nl/afdeling/lelystad/operatie-steenbreek

 

Determinatiecafé

Vanaf oktober 2019 zullen vanuit het Natuurcafé ook determinatiecafé's gehouden worden. In eerste instantie bedoeld om de op de Marker Wadden gevangen insecten op soortnaam of familie te brengen, maar het idee is om de deteminatiecafé's ook te houden voor andere planten en dieren. Gedacht kan worden aan (korst)mossen, slakken, braakballen, etc.

 

Determineren van insecten

Op de Marker Wadden staan 4 vaste insectenvallen, zogenaamde malaisevallen. Hierin worden insecten gevangen en geconserveerd in alcohol. Ten behoeve van een promotie-onderzoek wordt het materiaal gewogen om de biomassaproductie aan insecten te meten. Het is echter zeer interessant om de vestiging van soorten te gaan monitoren. Onder de vlag van de KNNV-werkgroep Natuurcafé Lelystad zullen we daarom op vrijdagavonden determinatiecafés gaan organiseren. Dit is een nieuwe activiteit van Natuurcafé Lelystad. Er is subsidie aangevraagd voor een aantal stereomicroscopen en een microscoop met een camera, zodat we ook gezamenlijk kunnen kijken. In eerste instantie zal het materiaal uitgesplitst worden op families. Makkelijke en algemene soorten zullen we naar verwachting zelf op naam brengen. De moeilijkere soorten zullen opgestuurd worden naar specialisten. Mogelijk kunnen we ook specialisten bereid vinden om een keer te komen en een toelichting op een bepaalde soortgroep te geven. Door de gezamenlijke aanpak kunnen we veel van elkaar leren.

 

E-mail  

Op de hoogte blijven van Natuurcafé Lelystad? Vul dan uw emailadres in: